Już w przyszłą sobotę w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej odbędzie się wernisaż plakatów i grafik pochodzącego z Kamienia Pomorskiego Piotra Florianowicza. Odnajduje on w nich ukryte znaczenia w sytuacjach już zastanych, istniejących obrazach, wizerunkach, otaczającej rzeczywistości. 

Florianowicz w swych realizacjach dokonuje przejścia z przypadkowej jakości, niedookreślonej znaczeniowo, w oddanie treści dramatu czy nurtującego go hasła na płaszczyźnie eksperymentu intelektualnego i twórczego. Piotr Florianowicz pochodzi z Kamienia Pomorskiego. Jest absolwentem dwóch kierunków studiów na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W 2007 r. zdobył dyplom artystyczny z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Sławomira Janiaka. W tym samym roku otrzymał drugi dyplom magistra na kierunku „Edukacja Artystyczna” wykonany pod kierunkiem prof. Bogdana Chmielewskiego. Dyplom ten został uhonorowany w 2008 r. nagrodą im. Janusza Boguckiego.

W 2014 roku na macierzystym wydziale obronił pracę doktorską pt. „Autorski plakat teatralny. Poszukiwania ideowo-formalne w oparciu o cyfrową rejestrację i przetwarzanie obrazu”.  Piotr Florianowicz uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i projektach interdyscyplinarnych, a jego prace prezentowane były w: Czechach, Francji, Finlandii, Grecji, Litwie, Polsce, Słowacji, Słowenii, Portugalii i Ukrainie. Otrzymał również stypendium w dziedzinie kultury Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zajmuje się projektowaniem graficznym i działalnością edukacyjną. Prowadzi także warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Obecnie pracuje w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu oraz jako asystent na kierunku Grafika w Zakładzie Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Mieszka w Toruniu i bardzo chętnie odwiedza rodzinne miasto Kamień Pomorski.