Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów zaprasza nauczycieli, edukatorów, animatorów oraz osoby pracujące z dziećmi na warsztaty, których celem jest przybliżenie specyfiki polskiej muzyki tradycyjnej. Będą one okazją do poznania praktycznych pomysły na włączenie tej tematyki do zajęć edukacyjnych, zarówno programowych (lekcje poświęcone dziedzictwu kulturowemu, zajęcia muzyczne, rytmika, gry i zabawy w świetlicy), jak i dodatkowych, w szkole i poza nią. Warsztaty odbędą się w najbliższą sobotę, 7.10.2017 w CWM Grodno.

Podczas części praktycznej warsztatów uczestnicy poznają tradycyjne gry i zabawy muzyczne służące do rozpoznawania wzorców rytmicznych w polskiej muzyce tradycyjnej, zabawy muzyczne z elementami śpiewu i tańca – dziecięce i służące do zabaw z dziećmi, formuły melodyczne i tekstowe, elementy improwizacji w tańcu czy sposoby wykorzystania zasobu tradycji do muzycznego wychowania dzieci.

Część teoretyczna (prezentacja na zakończenie spotkania) będzie obejmować m.in. tematy: wiedza o dziecku w kulturze tradycyjnej, „dzieciństwo” jako odrębna kategoria w życiu społecznym i obyczajowości wsi, kultura tradycyjna jako rozbudowany system edukacyjny – przykłady zastosowań możliwych do wykorzystania współcześnie. Uczestnicy poznają także propozycje zajęć praktycznych oraz wzory scenariuszy lekcji, a także ośrodki i osoby zajmujące się muzyką tradycyjną w kontekście edukacji dzieci.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenia na zajęcia przyjmowane są do dnia 6 października do godz. 12:00. Szczegóły nt. zapisów dostępne tutaj: http://centrum-grodno.pl/wydarzenia