sad

Jak się okazuje, nie tylko pogorzelcy i ich bliższe czy dalsze rodziny walczą w każdy możliwy sposób o uzyskanie kolejnej puli środków od gminy Kamień Pomorski z tytułu tragicznego pożaru, jaki w kwietniu 2009 roku wybuchł w budynku przy ulicy Wolińskiej. Podczas jednej z listopadowych rozpraw, na sali w imieniu pozywającej gminę kobiety stawili się przedstawiciele dwóch kancelarii walczących o każdego pogorzelca. 

Sędzia nie mogąc ustalić, który z pełnomocników obecnie reprezentuje kobietę rozprawę odroczyła. Przedstawiciel jednej z firm stwierdził, że wypowiedzenie jego pełnomocnictwa zostało uzyskane podstępnie. Z kolei drugi z adwokatów tłumaczył, że nie był obecny ani przy udzielaniu pełnomocnictwa, ani przy wypowiadaniu już istniejącego przy czym wiadomo mu, że powódka złożyła oświadczenie o zmianie pełnomocnika w pełni dobrowolnie.

Łącznie przeciwko gminie Kamień Pomorski toczyły się 42 sprawy. Finalnie zakończono 8 postępowań. Nieprawomocne wyroki zapadły w 9 od których wniesiono apelacje.