3 października 2017 r. delegacja naszego urzędu gościła na uroczystościach 27. Rocznicy Zjednoczenia Niemiec w zaprzyjaźnionej gminie Usedom. Do zjednoczenia Niemiec doszło niespełna rok po zburzeniu muru berlińskiego jesienią 1989 r. i demokratycznych przemianach w Europie Środkowej i Wschodniej. 3 października 1990 r. do Republiki Federalnej Niemiec przystąpiło pięć nowych krajów związkowych, które wcześniej tworzyły Niemiecką Republikę Demokratyczną.

Uroczystości jubileuszu rozpoczęła msza w Marienkirche w Usedom, a część oficjalna odbyła się  w   auli Szkoły Podstawowej gdzie gości przywitał tanecznym krokiem –  „Taneczny Zespół Ludowy z Usedom”, który zaprezentował niemieckie tańce ludowe. Burmistrz Usedom Jochen Storrer wyraził słowa uznania i wdzięczności dla Gminy Wolin za tak długotrwałą i owocną współpracę oraz podziękował za przybycie delegacji na uroczystość. Pan Burmistrz Jasiewicz podkreślił rolę i wagę rozwijających wzajemnych stosunków obu zaprzyjaźnionych gmin, w szczególności zwrócił uwagę na licznie realizowane wspólnie imprezy w ramach Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania, te przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla dzieci i młodzieży – uczestników tych spotkań. Przekazał  również w imieniu mieszkańców Gminy Wolin dla wszystkich mieszkańców Gminy Usedom najserdeczniejsze życzenia, które zostały również wyrażone w formie fotograficznej panoramy Wolina.

Po części oficjalnej odbyło się uroczyste przekazanie ławek przyjaźni dla gminy Usedom przez partnerską gminę Henstedt-Ulzburg.

Agnieszka Pawełczyk