dscf5442

Koniec ubiegłego roku przyniósł wiele pozytywnych zmian dla Gminy Golczewo. Jedną z nich była budowa chodników dla mieszkańców miejscowości Mechowo i Upadły. Podczas ubiegłorocznej październikowej sesji (18.10.2016 r.) zostały podjęte dwie uchwały mówiące o wspólnej realizacji z Powiatem Kamieńskim inwestycji polegających na utwardzeniu kostką brukową poboczy wzdłuż drogi powiatowej w ww. miejscowościach. Budowa ciągów pieszych została zrealizowana i oddana do użytku tuż przed końcem 2016 r. Utwardzone pobocza znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w tym regionie.

dscf5436

Gmina Golczewo na realizację ww. inwestycji przeznaczyła kwotę 86.150,00 zł.

UM w Golczewie