Rada Gminy Świerzno, w trakcie czwartkowej sesji zdecyduje w sprawie utrzymania dotychczasowych cen opłat za wodę oraz odbiór ścieków. Zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Spółka z o.o. w Świerznie, dotychczasowe taryfy będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.