fundusz sołecki (22)

W piątek w Świetlicy Wiejskiej w Stuchowie odbyło się zebranie mieszkańców miejscowego Sołectwa dotyczącego zatwierdzenia funduszu sołeckiego na rok 2016.

W zebraniu wzięło udział tylko 52 mieszkańców. Wśród nich byli obecni: wójt gminy Świerzno, Krzysztof Atras, radni: Krystian Sominka, Waldemar Kaproń, Ryszard Ciślak i Dariusz Mądrecki, Przewodniczący Rady Gminy, sołtys Józef Chojnacki oraz rada sołecka. Dariusz Mądrecki został wybrany na przewodniczącego zebrania, a Krystian Sominka został protokolantem. Zebranym w świetlicy przedstawiono wnioski mieszkańców naszego sołectwa.

Do zatwierdzenia środków na 2016 rok potrzebna była przerwa. Po której przedstawiono podział środków. Został on jednomyślnie przegłosowany przez obecnym na zebraniu mieszkańców.

fundusz sołecki (34)

Podział środków funduszu sołeckiego:

  1. Estetyzacji wsi Kępica i doposażenie miejscowego placu zabaw – 5000 zł
  2. Zadaszenie oraz ogrodzenie placu zabaw i estetyzacji wsi Starza – 7000 zł
  3. Doposażenie w sprzęt OSP Stuchowo – 7000 zł
  4. Orlik w Stuchowie – 1500 zł
  5. Naprawa drogi w Stuchowie na działce 9/26 – 3000 zł
  6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stuchowie – 1500 zł
  7. Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Seniora, Dzień Kobiet) – 4480 zł
  8. Stuchowianki – 1000 zł

Źródło: Sołectwo Stuchowo