20 października w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kamieński pan Józef Malec.

Tematem Posiedzenia było przygotowanie powiatowych ogniw reagowania kryzysowego, pomocy społecznej oraz systemów infrastruktury krytycznej do funkcjonowania w warunkach zimowych w sezonie 2017 / 2018 z uwzględnieniem współpracy z jednostkami ratowniczymi w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Uczestnikami posiedzenia byli członkowie Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego, oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu odpowiedzialnych za problematykę bezpieczeństwa oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa.

W trakcie posiedzenia przekazano informację o gotowości do realizacji zadań jednostek systemu ratowniczego – PSP , Policji oraz sił i środków będących do dyspozycji na terenie Powiatu Kamieńskiego z uwzględnieniem działań w warunkach sezonowego wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych i organizowania pomocy humanitarnej dla obywateli.

Uczestnicy posiedzenia omówili zagadnienia związane z utrzymaniem stanu bezpieczeństwa i funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w warunkach zimowych na terenie powiatu kamieńskiego oraz problematykę zapewnienia przejezdności na drogach lokalnych zgodnie ze standardami ich zimowego utrzymania.

Starostwo Powiatowe