DSC02528

18 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim zorganizowano Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem posiedzenia było „Przygotowanie powiatowych ogniw reagowania kryzysowego, pomocy społecznej oraz systemów infrastruktury krytycznej do funkcjonowania w warunkach zimowych w sezonie 2015/2016”

Uczestnikami posiedzenia byli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kamieńskiego, oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych podległych Staroście odpowiedzialnych za problematykę bezpieczeństwa oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa.

DSC02531

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Kamieński Pan Józef Malec. W czasie posiedzenia przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przekazali informacje o gotowości do realizacji zadań jednostek systemu ratowniczego, policji oraz sił i środków będących do dyspozycji na terenie Powiatu Kamieńskiego.

Omówione zostały zagadnienia związane z utrzymaniem stanu bezpieczeństwa i funkcjonowanie infrastruktury krytycznej w warunkach zimowych w powiecie kamieńskim.

Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim