Syrena alarmowa

Dziś w całej Polsce zawyją syreny alarmowe. Na szczęście to tylko ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem RENEGADE – KAPER 15/I. Mają one na celu sprawdzenie poprawnego funkcjonowania systemów ostrzegania ludności cywilnej przed zagrożeniem atakiem z powietrza.

Nadawany będzie sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny przez okres trzech minut oraz sygnał odwołujący alarm (sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny przez okres trzech minut).

Dokładnie jednak nie wiadomo, kiedy sygnał zostanie nadany. Podczas ćwiczenia na terenie województwa w godz. 6.00-19.00 uruchamiane będą syreny, alarmujące o zagrożeniu z powietrza. Będzie to trening systemu alarmowania i ostrzegania. Osoby niezaangażowane w ćwiczenie nie muszą w jakikolwiek sposób reagować na dźwięk syren.