Czy w powiecie kamieńskim potrzebna jest strzelnica? Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie samorządy, które wybudują tego typu obiekty, dostaną dotację z resortu obrony. To efekt prac posłów PiS. W skali kraju miałoby to pochłonąć 2,6 mld złotych. Wysokość dofinansowania ma określić rozporządzenie MON.

Projekt nowelizacji ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453), zakładający budowę powiatowych strzelnic, czeka na uchwalenie przez Sejm. Jego celem jest nie tylko zwiększenie dostępności do tego typu obiektów, ale również pomoc w promocji sportu strzeleckiego m.in. wśród dzieci i młodzieży. Według szacunków koszt budowy jednej strzelnicy to 5–7 mln zł.

Koszt wybudowania takich obiektów we wszystkich powiatach to nawet 2,6 mld zł. Dla porównania na remonty lokalnych dróg budżet planuje wydać 800 mln zł, a w rezerwie subwencji oświatowej jest nieco ponad 200 mln zł. Tylko w tych dwóch obszarach potrzeby są znacznie wyższe niż dostępne środki – wylicza Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. I dodaje: – Przy obecnych zagrożeniach strzelnice są potrzebne, ale nie priorytetowe.