Parkomat

W Międzyzdrojach rusza Strefa Płatnego Parkowania. Na parkingach w gminie Międzyzdroje od 15 maja do 30 września będą naliczane opłaty za każdą godzinę postoju. Za parkowanie trzeba będzie płacić od poniedziałku do soboty, od 8 do godz. 23.

Informacje dla korzystających z parkingów objętych strefą

SPP obejmuje następujące ulice: Turystyczna, Promenada Gwiazd, Ludowa, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Krasickiego, Morska, Bohaterów Warszawy, Gryfa Pomorskiego, Wesoła, Sportowa, Zdrojowa, Nowomyśliwska, Polna, Mickiewicza, Jana Pawła II.

OPŁATY ZA PARKOWANIE W SPP:

  • za pierwsze pół godziny parkowania – 1,50 zł
  • za pierwszą godzinę parkowania – 3,00 zł
  • za dwie godziny parkowania – 6,50 zł
  • za trzy godziny parkowania – 10,50 zł
  • za czwartą i każdą następna godzinę parkowania – 3,00 zł
  • bilet parkingowy jednodniowy – 35,00 zł
  • elektroniczna karta parkingowa (dla mieszkańca Gminy M-je) – 20,00 zł
  • karta parkingowa specjalna (np. straż miejska, służby komunalne) – 20,00 zł

Biuro Strefy Płatnego Parkowania znajduje się przy ulicy Nowomyśliwskiej 86 (I piętro pok. nr 4) Godziny otwarcia BSPP 7:00 – 18:00 od poniedziałku do soboty. Tel. 91-328-08-73

strefa

Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w  sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

Kierujący pojazdem posiadający elektroniczną kartę parkingową obowiązany jest do wydruku biletu parkingowego z parkomatu i umieszczeniu go za przednią szybą pojazdu widocznym miejscu, w  sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. Elektroniczna karta parkingowa upoważnia do nieodpłatnego parkowania w SPP do jednej godziny dziennie, przy każdym parkomacie, w danym roku kalendarzowym. Każda kolejna godzina podlega opłacie.

Kierujący pojazdem posiadający kartę dla osób niepełnosprawnych wydaną przez starostę na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym upoważnia do bezpłatnego postoju w strefie SPP obowiązany jest do umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.

W przypadku nieopłacenia postoju lub postoju ponad opłacony czas w SPP, kierujący pojazdem obowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w kwocie 50,00 zł w terminie 7 dni od wystawienia wezwania w kasie Biura SPP (płatność gotówką) lub na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy Gminy Międzyzdroje.

W przypadku opłacenia postoju i nie umieszczeniu biletu parkingowego lub karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych za przednią szybą pojazdu istnieje możliwość anulowania opłaty dodatkowej po przedstawieniu wymaganych dokumentów w BSPP – opłaconego biletu parkingowego, wezwania do zapłaty oraz wniosku o  anulowanie opłaty dodatkowej dostępnego w BSPP.

Upoważnieni pracownicy BSPP, legitymujący się identyfikatorem, mają prawo do kontroli uiszczania opłat a także wystawienia wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej – za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas.