Mszą św. z procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej zakończyły się obchody setnej rocznicy objawień fatimskich. Uroczystościom fatimskim w Kamieniu Pomorskim przewodniczył dziekan kamieńskiego dekanatu, proboszcz Dariusz Żarkowski.

Od wtorku w Kamieniu Pomorskim były przeprowadzane rekolekcje fatimskie. Kulminacją byłą piątkowa (13.10) procesja.

Troje pastuszków w pobliżu Fatimy przeżywało objawienia maryjne w każdy 13. dzień miesiąca począwszy od maja do października 1917 roku. W objawieniach Maryja wzywa do codziennej modlitwy na różańcu, do nawrócenia i pokuty.

Cała trójka mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria. Matka Boża ukazała się im na krzewie, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Maryję, lecz jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z nią. Objawienia miały miejsce około południa. W sumie doszło do sześciu objawień.

Podczas objawień w Fatimie Matka Boża przekazała w objawieniach trzy tajemnice, w których m.in. zapowiada wybuch II wojny światowej, jeśli nie skończą się obrazy Boga. Przepowiada wczesną śmierć pastuszkom Hiacyncie i Franciszkowi. Maryja prosi także o zawierzenie jej świata i Rosji. Jeśli nie nastąpi nawrócenie, Maryja zapowiada cierpienie m.in. Ojca Świętego. Ostatnia z tajemnic, która wspominała o cierpieniu i śmierci „biskupa odzianego w biel” została ujawniona w 2000 roku, za zgodą Jana Pawła II.

W maju w Fatimie papież Franciszek ogłosił świętymi portugalskie rodzeństwo bł. Hiacyntę i bł. Franciszka, którzy zmarli w 1920 i 1919 roku. Trzecie z dzieci fatimskich Łucja, która została potem zakonnicą i głosiła fatimskie orędzie zmarła w 2005 roku. Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2008 roku i na poziomie diecezjalnym zakończył się w lutym tego roku.