Przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrali spośród siebie skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2017 – 2019. W jej skład weszli Marian Krótki, Stanisław Salanek, Mariusz Świąć, Krzysztof Popik. Do rady nie udało się dostać blogerowi z Jarszewa – Arielowi Juszczakowi.

Prawo do zgłaszania kandydatów miały organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Kamień Pomorski. Każda organizacja wystawiła jednego kandydata. Swoich kandydatów zgłosili:

1. Marian Krótki – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Kamieniu Pomorskim, Zdrowie i profilaktyka;
2. Stanisław Salanek – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Kamień Pomorski,
Pomoc społeczna
3. Barbara Majcher – Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, Edukacja i kultura
4. Grażyna Paś – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Kamień Pomorski, Edukacja i kultura
5. Mariusz Świąć – Młodzieżowy Klub Żeglarski „OPTI” Kamień Pomorski, Sport, rekreacja
i turystyka
6. Krzysztof Popik – Powiatowy Oddział WOPR w Kamieniu Pomorskim, Ratownictwo wodne
7. Ariel Juszczak – Stowarzyszenie „Sercem dla regionu”, Działalność na rzecz wspólnot lokalnych
8. Barbara Brzezińska – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Osób Wspierających Życie Wolne od Narkotyków „Szansa” Kamień Pomorski, Zdrowie i profilaktyka

Bloger Ariel Juszczak najwidoczniej nie wzbudził wystarczającego zaufania wśród przedstawicieli innych organizacji społecznych, gdyż w głosowaniu zdobył najmniej głosów

Do rady mogło wejść czterech kandydatów. O tym fakcie decydowała liczba głosów oddanych na siebie przez członków poszczególnych organizacji. Do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim w ramach wyborów wpłynęło 19 zamkniętych kopert. Powołana przez burmistrza komisja dokonała otwarcia i stwierdziła, że organizacje pozarządowe złożyły 19 kart do głosowania, z tego:

– ważnych kart do głosowania – 16,
– nieważnych kart do głosowania – 3.

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

  1. Marian Krótki – 8 głosów,
  2. Stanisław Salanek – 12 głosów,
  3. Barbara Majcher – 7 głosów,
  4. Grażyna Paś – 5 głosów,
  5. Mariusz Świąć – 12 głosów,
  6. Krzysztof Popik – 8 głosów,
  7. Ariel Juszczak – 3 głosy,
  8. Barbara Brzezińska – 6 głosów.