Przedszkole Kamień Pomorski

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 przy ulicy Kornela Makuszyńskiego oraz Szkoły Podstawowej w Jarszewie.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z paragrafu 1, 2, 5 oraz 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Szczegółowy wykaz —->w załączniku<—–

Każda oferta musi zawierać m.in. uzasadnienie do przystąpienia do konkursu oraz koncepcję  funkcjonowania i rozwoju Przedszkola. Dokument poświadczający staż, zaświadczenie lekarskie, życiorys kandydata, kartę oceny pracy. Szczegółowy spis wymaganych dokumentów —->w załączniku<—–

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul Stary Rynek 1, z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jareszewie / Przedszkola Publicznego nr 2 do 25 maja 2015 roku.