Wicemarszałek Jarosław Rzepa, burmistrzowie okolicznych gmin oraz sołtysi wzięli udział w spotkaniu dotyczącym tegorocznej edycji konkursu grantów sołeckich. Pula środków w konkursie wynosi 1,8 mln złotych. Łącznie środki otrzyma 180 sołectw. 

Mam nadzieję, że w tym roku pomysłów również nie zabraknie i będą one dotyczyły różnych obszarów naszego województwa. Konkurs skierowany jest do wszystkich gmin reprezentujących teren województwa zachodniopomorskiego. Kwota na granty została zwiększona trzykrotnie. Teoretycznie co trzecie sołectwo ma szansę na uzyskanie środków – podkreślał Jarosław Rzepa.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw. Nagrodą w konkursie jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości do 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji  projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski należy składać do końca lutego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że granty były u nas realizowane. Chciałbym podziękować w imieniu mieszkańców dla tak trafnego projektu jakim są granty. Myślę, że następne sołectwa będą miały możliwość skorzystania – stwierdził sołtys z Laski (gm. Wolin)

W 2017 roku ze środków Urzędu Marszałkowskiego skorzystało 547 podmiotów. Łącznie wydano 5,32 mln złotych w trzech pulach. Całkowita wartość projektów wyniosła 7,07 mln złotych. Z grantów korzystały sołectwa z terenu naszego powiatu. I tak w gminie Wolin – Sołectwo Chynowo – otrzymał środki na wykonanie nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Chynowo 10 tys. zł, Sołectwo Laska – Mini Fit – park w miejscowości Laska 9,4 tys. zł, w Gminie Kamień Pomorski – Sołectwo Wrzosowo – Budowa siłowni zewnętrznej – 10 tys. zł, w Gminie Golczewo – Sołectwo Mechowo – Wyposażenie placu zabaw – 9,9 tys. zł, Sołectwo Kozielice – Zakup i montaż zestawu zabawowego Emilka MSH – 12,8 tys. zł.