1

9 lutego podczas robót ziemnych prowadzonych na posesji pana Artura Studzińskiego w Gostyniu natrafiono na betonowy bunkier z II wojny światowej! Obiekt o wymiarach 2,82 na 2,85 i wysokości 1,68 m, był całkowicie zalany wodą.

2

Po wypompowaniu wody natrafiono na liczne zabytki datowane na początek XX wieku i okres międzywojenny. Wśród znalezionych przedmiotów na szczególną uwagę zasługuje medalion pamiątkowy z 1907 roku wydany na 100 lecie oblężenia Kołobrzegu przez wojska napoleońskie – mówi Grzegorz Kurka z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

3

Na awersie medalionu widoczny w otoku napis EINIGKEIT MACHT STARK, na rewersie napis 2 JULI – 1807 – KOLBERG – 1907. Podczas oczyszczania bunkra natrafiono również orzełka pruskiego, monety datowane na okres międzywojenny m.in. 10 feningów z 1921 roku, fragment drewnianej zabawki z głową konika.

12675257_596417137179654_776985434_o

Wg. relacji pana Artura, w miejscu odkrycia bunkra znajdowała się do 1945 roku przedszkole. – Czyżby bunkier został zbudowany dla dzieci? Na to może wskazywać odkryta w jego wnętrzu zabawka. Na to pytanie nie jesteśmy w stanie ustalić obecnie jednoznacznej odpowiedzi – mówi dyrektor Kurka.