DSC04555

Samorządowcy, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej oraz Lilianna Domańska, córka byłego burmistrza wzięli udział w uroczystym nadaniu nazwy trasie spacerowej nad Jeziorem Szczuczym imieniem śp. Janusza Domańskiego – byłego burmistrza Golczewa.

DSC04561

Ojciec miasta, jego założyciel w III Rzeczpospolitej. To wszystko co w Golczewie nie jest stare, niemieckie to pomysł albo wykonanie pana Janusza Domańskiego. Przez 46-lat swojej pracy, większość spędził w Golczewie. Całe swoje życie poświęcił temu miastu. Pan Janusz był orędownikiem oświaty. Kompleks szkół w Golczewie czy szkoła w Wysokiej to jego dzieło. Bardzo wysoko cenił samorząd i współpracę z miastami partnerskimi – przypominał burmistrz Andrzej Danieluk.

DSC04573

Janusz Domański zmarł w 2006 roku. Pełnił funkcję burmistrza nieprzerwanie od 1990 roku. Jeszcze w latach 70-tych zapoczątkował zmiany, które doprowadziły do nadania miejscowości praw miejskich. Dzięki inwestycjom Golczewo stało się jedną z piękniejszych miejscowości turystycznych w Zachodniopomorskiem. W pamięci mieszkańców zapisał się jako inspirator różnego rodzaju działań na rzecz społeczności lokalnej, m.in. doprowadził do powstania Towarzystwa Miłośników Ziemi Golczewskiej. To m.in. za jego sprawą – oczyszczono okoliczne lasy z zalegających przez 60 lat niewybuchów, pozostałości po II wojnie światowej.

DSC04545

Uroczystość nadania imienia trasie spacerowej była jednym z elementów dzisiejszego rodzinnego festynu sportowego.

DSC04527
DSC04532
DSC04535
DSC04579
DSC04584
DSC04594
DSC04613
DSC04616
DSC04617
DSC04619
DSC04620
DSC04527 DSC04532 DSC04535 DSC04579 DSC04584 DSC04594 DSC04613 DSC04616 DSC04617 DSC04619 DSC04620