DSC08675

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. wypłacono pierwsze świadczenia 500+. Do chwili obecnej zostało złożonych 280 wniosków w formie papierowej i 27 wniosków elektronicznych. Wydano 205 decyzji przyznających powyższe świadczenia. Kolejną wypłata świadczenia wychowawczego przewidziana jest na 13 maja.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę w rodzinie (lub 1200 zł netto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) – również na pierwsze dziecko. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat. Małżeństwo, które w grupie do 18 lat ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie zostaje utracone. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek (trzeba go składać raz w roku). Można to zrobić przez internet za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.