P1270887

W sobotę, 21 listopada 2015r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie odbył się wykład prof. Tomasza Sikorskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. U źródeł II Rzeczypospolitej. Spotkanie zorganizowano na okoliczność rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie.

Prelegent w swoim wykładzie przybliżył słuchaczom, zgromadzonym na sali, polskie zmagania o wolne i niepodległe państwo, spory, dyskusje i postawy jakie towarzyszyły Polakom czasów popowstaniowych. Zasadnicza część wykładu dotyczyła jednak samego święta niepodległości, jego tradycji oraz międzywojennych sporów wokół jego obchodów. Prof. Sikorski bez retuszu dokonał bilansu II Rzeczypospolitej, wskazując na sukcesy państwa polskiego (np. granice terytorialne, reformy gospodarcze, budowa nowoczesnego portu w Gdyni, Centralnego Okręgu Przemysłowego, itp.), ale i na porażki (marginalizacja społeczna, bezrobocie, bieda, konflikty narodowościowe, analfabetyzm, itp). Ciekawym mogło się okazać spojrzenie na historię dwudziestolecia z perspektywy „mikro” – to jest „oddolnej”, z dala od „wielkiej polityki”. Prelegent obrazowo, wykorzystując interesujące przykłady mówił o zjawiskach i procesach, które nie zawsze znajdują swoje miejsce w podręcznikach historii oraz wielkich syntezach dziejów państwa.

Po wykładzie odbyło się kameralne, towarzyskie spotkanie przy filiżance kawy i łakociach. W kuluarach dzielono się wrażeniami z wykładu, wspominano rodziców, dziadków, wydarzenia z „prywatnych” historii rodzinnych.

UTW w Golczewie