217 tys. złotych zaległości – tyle wynosi niechlubny rekord ustanowiony przez jednego z mieszkańców gminy Kamień Pomorski z tytułu niepłaconych alimentów. Łącznie na terenie gminy zarejestrowano 220 osób niepłacących alimenty.

Wciąż, od wielu lat, nikt nie potrafi znaleźć skutecznej metody na tych, którzy nie chcą łożyć na własne dzieci. Nawet wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nie ma tu większego znaczenia Bardzo często dłużnikami alimentacyjnymi są osoby, które ukrywają swoje dochody i stan posiadania, a jednocześnie chętnie korzystają z usług banków, operatorów telefonicznych czy dostawców Internetu. Przeciętny dłużnik alimentacyjny z naszego województwa średnio zalega ponad 25 tys. zł.

Łącznie alimenciarze zarejestrowania w gminie Kamień Pomorski zalegają z tytułu płatności na rzecz swoich partnerów ponad milion złotych!