Śmieci

Na przyszłotygodniowej sesji Rada Miejska w Dziwnowie po raz kolejny zajmie się stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

1

Uchwała w porównaniu do poprzedniej, podejmowanej w grudniu 2015 roku doprecyzowuje zapisy dotyczące pobierania opłat. Radni ustalą też stawkę opłaty za pojemniki.

2