wodomierz

Rada Miejska w Dziwnowie zatwierdziła nowe stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. – Wprowadzamy te taryfy na okres jednego roku od 1 lutego 2015 do 31 stycznia 2017 roku. Likwidujemy podział na Łukęcin i pozostałą część gminy z tego względu, że Łukęcin został podłączony przez Dziwnówek do oczyszczalni w Międzywodziu – stwierdził podczas wczorajszej (30.12) sesji Sebastian Mamzer z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie.

Zgodnie z nowymi taryfami cena wody dla wszystkich miejscowości (z wyjątkiem Łukęcina) wzrośnie o 6 gr i będzie wynosić 3,85 zł netto. Cena ścieków wzrośnie o 25 gr i będzie wynosić 5,29 zł netto za metr sześcienny. Stawka abonamentu, którą odbiorca jest zobowiązany zapłacić za utrzymanie gotowości do świadczenia usługi urządzeń wodociągowych lub kanalizacji oraz jednostkę odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego wyniesie 6,12 zł netto. Z kolei w Łukęcinie cena wody wzrośnie o 38 gr netto natomiast cena odprowadzanych ścieków spadnie o 87 gr netto.

– W Łukęcinie cena wody i ścieków w sumie jako całość spadnie, natomiast w pozostałych miejscowościach odnotujemy wzrost. Wynika to w głównej mierze z tego, ze przejęliśmy sieć wodociągowo-kanalizacyjną między Dziwnówkiem a Łukęcinem i będziemy z tego tytułu ponosić jakieś koszty i należności względem innych podmiotów – tłumaczył Sebastian Mamzer. 

Za przyjęciem nowych stawek głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.