Burmistrz Dziwnowa – niczym monarcha w ostatnich latach bardzo hojnie obdarowywał swoich pracowników z pieniędzy podatników! Kwoty w porównaniu z przedstawionymi przez nas do tej pory samorządami (Kamień Pomorski, Świerzno, Golczewo) są wręcz astronomiczne!

Ponad 190 tysięcy złotych! Tyle na przestrzeni trzech ostatnich lat wypłacił łącznie Burmistrz Grzegorz Jóźwiak swojemu zastępcy, sekretarzowi, skarbnikowi, kierownikom oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. To blisko 3,5 razy tyle ile łącznie wypłacono w latach 2015-2017 w trzech opisywanych przez nas do tej pory samorządach – Świerznie, Golczewie i Kamieniu Pomorskim. 

Kontynuujemy nasz cykl poświęcony nagrodom i premiom wypłacanym w samorządach. Jak do tej pory zaprezentowaliśmy ile w minionych latach wypłacili z tego tytułu samorządowcy z gmin wchodzących w skład powiatu kamieńskiego. Dla porównania w trzech wyżej wymienionych gminach wypłacono łącznie 56.239 złotych. W tym samym okresie w Gminie Dziwnów burmistrz zdecydował się przeznaczyć na ten cel z pieniędzy podatników 190.344 złote!

Najwięcej w ostatnich latach pochłonęły nagrody i dodatki motywacyjne przeznaczone dla dyrektorów. Zastępca Burmistrza nie doprecyzowuje jednak ile środków trafiło do konkretnego dyrektora. Zwróciliśmy się więc o doprecyzowanie. Wiemy jednak, że łącznie na ten cel przeznaczono 127.244 złote.

Sporo trafiło też do najbliższych współpracowników Burmistrza Dziwnowa. Zastępca Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik w latach 2015 – 2017 otrzymali łącznie 43 tys. złotych (brak danych za 2017 rok).

Dla porównania w Kamieniu Pomorskim w latach 2015-2017 wypłacono nagrodę wynoszącą 2 tys. złotych jedynie skarbnikowi za przygotowanie programu postępowania naprawczego. Premii ani nagród nie wypłacano sekretarzowi, ani zastępcy burmistrza. Z kolei w Golczewie zastępca burmistrza, skarbnik i sekretarz dostali 4,5 tys. złotych (po 500 zł w 2015 roku i po 1000 zł w 2016 roku). W Świerznie nagrody otrzymali jedynie skarbnik i sekretarz 8,4 tys. zł (Po 2100 złotych w 2015 i 2016 roku).