Miniatura_UWAGA

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 maja 2016 stwierdzono brak przydatności wody do spożycia w miejscowości Dziwnów zasilanego wodociągiem ze Strzeżewa. W związku z powyższym ZWIK sp z o.o. wyłączy z eksploatacji wodociąg i SUW Strzeżewo do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań wody.

W tym okresie Dziwnów i Dziwnówek zasilane będą z ujęcia Świętoujście i Łukęcin. Może to spowodować chwilowe spadki ciśnienia wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji pozwalającej na ponowne korzystanie z wody z wodociągu Strzeżewo, wodociąg ten zostanie uruchomiony.

UM w Dziwnowie