W dniach 1-2 grudnia w Szczecinie odbyło się  już VII Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW zorganizowane przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego i działający przy nim Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora (SHUS). Tematem przewodnim dwudniowego spotkania  był problem uzależnień w rodzinie, psychologiczne mechanizmy uzależnień i jak sobie z nimi radzić. W szczecińskim spotkaniu uczestniczyły dwie osoby z  Zarządu kamieńskiego SUTW. Pierwszego dnia Forum zaszczycili swoją obecnością  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Pan Jarosław Rzepa oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu  Szczecińskiego  – dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US. Po sesji panelowej nastąpiło spotkanie liderów UTW w ramach  Zachodniopomorskiego Partnerstwa na rzecz Aktywności  Seniorów dotyczące wymiany dobrych praktyk, aktualnych problemów, propozycji wspólnych działań i współpracy z Wydziałem Humanistycznym. Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczysta  kolacja  wraz z wieczorem integracyjnym przy muzyce, gdzie można było zawrzeć kolejne znajomości z liderami nowo powstałych uniwersytetów, wymienić się swoimi dobrymi praktykami, potańczyć oraz uczestniczyć w profesjonalnym pokazie tańców. Ewenementem  w skali Polski jest fakt, że jedynie  nasze województwo  może poszczycić się działalnością w każdym powiecie  min. jednego UTW , a czasami i trzech.

Drugi dzień Forum, już w towarzystwie członków SHUS,  zaczął się od uhonorowania osób wyróżniających się swoją pracą na rzecz wolontariatu działającego w ramach  Centrów Wolontariatu i Mentoringu  Seniorów w poszczególnych uniwersytetach. Z kamieńskiego UTW osobą wyróżnioną, która otrzymała podziękowania za swoją dotychczasową społeczną pracę , zaangażowanie w  wolontariat, została prezes – Grażyna Paś. Następnie odbyły się kolejne dwa wykłady dotyczące  problemów uzależnień w rodzinie i sposobów radzenia sobie z nimi oraz przeciwstawianie się temu co uzależnia.

VII Forum w 2017 roku zakończyło  ogólne podsumowanie spotkania.

UTW Kamień Pomorski