20150911_112103_resized

W dniach 11 i 12 września w auli Szczecińskiego  Uniwersytetu, , odbyło się V Zachodniopomorskie Forum Liderów UTW . W Forum  uczestniczyły 4 osoby z kamieńskiego Zarządu UTW. Głównymi tematami dwudniowego spotkania był wolontariat w ramach Uniwersytetów i wypalenie zawodowe liderów UTW . W pierwszym dniu Forum wręczono nominacje do Regionalnej Rady  d/s  Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim. W Radzie znaleźli się przedstawiciele zachodniopomorskich UTW z najdłuższym stażem. W tematyce  wolontariatu poruszono wątki dotyczące pozyskiwania chętnych słuchaczy UTW do bezpłatnej pracy na rzecz innych osób , długofalowość pracy wolontariackiej, przykłady świetnie rozwiniętego wolontariatu w Stanach Zjednoczonych i prezentacja dobrych praktyk z własnego terenu. Kamieński Uniwersytet mógł się pochwalić pracą na rzecz DPS w Śniatowie (np. zbieranie odzieży i książek dla pensjonariuszy, pomoc przy pracach ręcznych typu wykonywanie kartek  i ozdób świątecznych, warsztaty z malowania kamieni), kontaktami z uczniami szkoły podstawowej  – wspólne malowanie,   czy też corocznym sprzątaniem kwater żołnierskich na Kamieńskim Cmentarzu.

W ramach nieodpłatnego występu na rzecz wszystkich zgromadzonych gości Forum,  wysłuchaliśmy krótkiego występu aktorów z Teatru Rozmaitości Gwitajcie w Szczecinie.

UTW Kamień Pomorski