„Uzdrowisko Kamień Pomorski” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamieniu Pomorskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 125/4 położonej w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szpitalnej 8b o powierzchni 530 m2 wraz z prawem własności budynku.

Przetarg odbędzie się w siedzibie spółki, przy ulicy Szpitalnej 14, w pokoju nr 12 na pierwszym piętrze – 12.12.2017 roku (wtorek) o godzinie 10. Nieruchomość  nie posiada zapewnionego dostępu do drogi publicznej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod nr tel. 91/3821149 godzinach  od 8:00-14:00  oraz na stronie internetowej — KLIKNIJ TUTAJ —