DSC04510

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim informuje, że zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim, po wykonaniu badań wody uzdatnionej pobranej w hydrancie w Żółcinie, stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z uwagi na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych tj. bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze lecz wyłącznie do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet) do czasu poprawy jej parametrów, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

W celu korzystania z wody do spożycia przedsiębiorstwo udostępnia zastępczy punkt poboru wody, tj. zbiornik wody o pojemności 5000 litrów. Przedsiębiorstwo podjęło odpowiednie kroki mające na celu zapewnienie właściwej jakości wody. Za uciążliwości związane z korzystaniem z wody serdecznie przepraszamy.

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Andrzej Sankowski