Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy informuję, iż od 1 września 2017 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim nastąpi zmiana systemu czasu pracy! Podstawowy system czasu pracy, obejmujący rozkład czasu pracy to: od poniedziałku do czwartku od godziny 7:30 do godziny 15:30, piątek od godziny 7:00 do godziny 15:00