rachunek_wer2

Informujemy, iż z dniem 1 kwietnia 2015 r. nastąpi zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Kamień Pomorski dla wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych ( np. wpłat z tytułu opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psów, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Kamień Pomorski:

Bank Spółdzielczy w Wolinie

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

 

UM w Kamieniu Pomorskim