Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Sierosław zaopatrujący w wodę mieszkańców miejscowości Łuskowo, Sierosław, Łojszyno, Korzęcin i Jarzębowo. Informuję mieszkańców miejscowości Łuskowo, Sierosław, Łojszyno, Korzęcin i Jarzębowo, że z uwagi na stwierdzoną ponadnormatywną ogólna liczba mikroorganizmów po 72 godzinach!

Woda nie może być wykorzystywana do spożycia i na potrzeby gospodarcze do odwołania

Woda może być wykorzystywana jedynie do celów W.C. W związku z powyższym Zakład zapewnia zastępcze źródło dostawy wody dla mieszkańców ww. miejscowości do celów spożywczych (do picia) beczkowozem ZGKiM Wolin. Na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu Zakład dostarcza wodę drugim beczkowozem na stałe.

Woda do picia dostarczana będzie dwa razy dziennie do odwołania tj.

  • w godzinach rannych 700 – 1100
  • w godzinach popołudniowych 1600 – 1900

Woda dostarczana jest do miejscowości w kolejności: Jarzębowo, Korzęcin, Łuskowo, Sierosław, Łojszyno. W przypadku uwag i sugestii prosimy o kontakt pod tel. 512 157 974.

p.o dyrektor Bogdan Wilkowski