DSC09676

Urzędnicy z gminy Kamień Pomorski prostują nieprawdziwe i nieścisłe informacje jakie znalazły się w artykule prasowym „RIO stwierdza nieprawidłowości w gminie Kamień Pomorski” opublikowaym na jednym z lokalnych publikatorów internetowych w dniu 15 października 2016 roku. Nadesłane na adres naszej redakcji oświadczenie publikujemy w całości.

„W artykule: „RIO stwierdza nieprawidłowości w gminie Kamień Pomorski” zamieszczonym w dniu 15 października 2016 roku na portalu ikamien.pl zawarto nieprawdziwe i nieścisłe informacje.

Nieprawdą jest, że zdecydowana większość nieprawidłowości, o których mowa w wystąpieniu pokontrolnym RIO dotyczy obecnej kadencji. Kontrolą zostały objęte 3 lata kadencji byłego burmistrza oraz jeden rok obecnego. Ze wszystkich wskazanych nieprawidłowości ok. 40 dotyczy działalności Bronisława Karpińskiego a ok 20 Stanisława Kuryłły. W wielu przypadkach były to te same błędy, powielane od lat.

  1. Nagrody dla pracowników na kwotę 49.600 zł, o czym mowa w artykule, zostały przyznane niezgodnie z Regulaminem przez poprzedniego burmistrza Bronisława Karpińskiego w okresie od maja 2014 do października 2014 r. Burmistrz Kuryłło nie przyznał dla pracowników Urzędu Miejskiego żadnej nagrody w 2015 roku.

  2. Nieprawdą jest, że trzykrotnie przekazano środki organizacjom pozarządowym przed ogłoszeniem wyników konkursów. Ani złotówka nie została przekazana Klubowi sportowemu „Gryf” i Klubowi tańca „Focus” przed ogłoszeniem wyników konkursów ani tez przed podpisaniem umowy. Co więcej Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w wystąpieniu pokontrolnym nie wskazuje takich nieprawidłowości. To kłamstwo spreparowane na użytek artykułu. Zaś porównanie sytuacji do tej, gdy konkursy wygrywała Spółdzielnia Socjalna „Warcisław” za poprzedniego burmistrza, a w sprawie których po kontroli CBA prokurator prowadzi postępowanie, jest nadużyciem i całkowitym brakiem rzetelności dziennikarskiej.

  3. W 2015 r. Burmistrz jako organ podatkowy wydał decyzje podatkowe w sprawie dotyczącej jego rodziców oraz w sprawie dotyczącej dzieci byłego skarbnika. Nieprawidłowość ta została skorygowana w roku 2016, a decyzje w przedmiotowej sprawie przekierowano do odpowiednich organów. W latach poprzedzających obecną kadencję, a również objętych kontrolą, rodzina kierownictwa Urzędu Miejskiego nigdy nie była wyłączona z postępowania podatkowego.

  4. Tendencyjnie przedstawiono problem przeprowadzenia 40 kontroli przez pracowników Urzędu Miejskiego bez imiennego upoważnienia. Pominięto bowiem szczegóły dotyczące ilości tego rodzaju kontroli w poszczególnych latach. W latach 2012 – 2014, za burmistrza Karpińskiego było ich aż 38 bez upoważnienia, a za Kuryłły w 2015 r – 2 kontrole.

  5. W kwestii dotyczącej prowadzenia przez gminę windykacji należności, artykuł wybiórczo informuje czytelników wyłącznie o 34 przypadkach wysłanych z opóźnieniem upomnień do dłużników. Pominięto natomiast fakt iż w roku 2015: -wysłano do dłużników 2 986 upomnień na łączna kwotę 1.768.435,79 zł – wystawiono 543 tytułów wykonawczych na kwotę 318.273,90 zł – wysłano do dłużników 1340 wezwań do zapłaty na łączna kwotę 525.101,07 zł. Na koniec 2015 r należności podlegające windykacji zmniejszyły się łącznie o kwotę 307.889,47 zł.”

  6. Odszkodowanie w wysokości 500 tys. zł przekazane dla jednej z firm w czterech ratach rocznych w latach 2012 -2016 zostało wypłacone na podstawie wyroku sądowego ( 3 raty za kadencji burmistrza Karpińskiego oraz jedna rata za burmistrza Kuryłły). Wyrok Sądu jako dokument potwierdzający obowiązek zapłaty został załączony do przelewu I raty w roku 2012.