Wraca temat punktu handlowego zlokalizowanego przy ulicy Mieszka I w Kamieniu Pomorskim. Przypomnijmy, pod koniec lipca jedna z naszych Czytelniczek dopytywała, kto w Urzędzie zezwolił na postawienie takiego obiektu na terenie nowo wyremontowanej ulicy. Okazało się, że przedmiotowy teren dzierżawiony jest nie od gminy, lecz od Powiatu Kamieńskiego. 

– Chciałabym zwrócić uwagę na ohydne i szpecące budy usytuowane przy ul. Mieszka I w Kamieniu Pomorskim. Niedawno wyremontowana ulica z zaprojektowaną zielenią i skwerami jest oszpecona obdrapaną budą, która na domiar złego „rozrasta się” przy pomocy dziwnych konstrukcji zbitych z byle czego, na pewno wbrew przepisom BHP i strasząca przechodniów, nie mówiąc o turystach – stwierdzała w mailu nadesłanym do naszej redakcji jedna z Czytelniczek.

fot. Czytelniczka

O lokalizację obiektu, zgodę na jego usytuowanie oraz wszelkie inne kwestie zwróciliśmy się do gminy Kamień Pomorski. Urzędnicy poinformowali nas jednak, że budka z warzywami i owocami usytuowana jest na gruncie należącym do Powiatu.

– Dzierżawca terenu został wezwany do przestrzegania zapisów ujętych w umowie dzierżawy dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości – poinformowała naszą redakcję Olga Kociemba, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Co to konkretnie oznacza? Tego nie wiadomo. Jak tłumaczy urzędniczka, dzierżawca oprócz opłaty miesięcznej musi opłacać inne opłaty związane z prowadzeniem działalności, w tym również podatek od nieruchomości.

Co jednak z opłatą targową, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 30 września 2016 roku? Mówi, że za handel poza targowiskiem miejskim wynosi ona 500 złotych dziennie. Czy jest ona pobierana? Czy w punkcie pojawiał się gminny inkasent? Z pytaniem o to, czy urzędnicy respektują jej zapisy zwróciliśmy się do kamieńskiego magistratu.