Znamy już wyniki ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego wieczorem i w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. w województwie zachodniopomorskim. Wg badania, na terenie Zachodniopomorskiego przebywa 2478 osób bezdomnych, w tym 2002 mężczyzn, 366 kobiet i 110 dzieci.

– To spadek w stosunku do roku 2015, kiedy przeprowadzono podobne badania – wówczas doliczono się 2931 bezdomnych – mówi wojewoda Krzysztof Kozłowski.

W tym roku najwięcej osób, bo aż 1036 przebywało w schroniskach dla osób bezdomnych. W domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 93 osoby. Bezdomni przebywali też m.in. w noclegowniach, ogrzewalniach, domkach na działkach i altanach działkowych oraz w miejscach nie nadających się do zamieszkania (ulice, klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.).

Na początku lutego ruszył konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów pomagających osobom niepełnoprawnym lub bezdomnym – mogą ubiegać się o dofinansowanie od wojewody.

– W otwartym konkursie ofert do podziału jest 250 tys. zł w ramach „Programu współpracy wojewody zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej” – mówi wojewoda Kozłowski.

Środki mogą posłużyć m.in. na organizację zajęć pomagających osobom niepełnosprawnym w życiu rodzinnym i zawodowym, tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także modernizację oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii. W zakresie pomocy osobom bezdomnym dotacja może być spożytkowana na poprawę standardu placówek i ich doposażenie, prowadzenie remontów z zaangażowaniem osób bezdomnych, zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej oraz realizacja działań zmierzających do wychodzenia z bezdomności.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki