Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Golczewie, 28 września br. doszło do ostrej wymiany poglądów pomiędzy władzami Gminy Golczewo a radną powiatową Jadwigą Adamowicz, która lobbowała na rzecz powstania w Golczewie kolejnego sklepu wielko powierzchniowego. Radna Adamowicz zarzuciła włodarzom Golczewa, że z pobudek osobistych blokują możliwość powstania w okolicy ulicy Ogrodowej sklepu sieci DINO. W zaistniałej sytuacji warto wyjaśnić kilka faktów i przedstawić kolejność zdarzeń.

W czerwcu br. do Urzędu Miejskiego w Golczewie zgłosił się specjalista ds. ekspansji firmy Dino z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z budową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej, umożliwiającej powstanie, na działce nr 278 obręb 6 w Golczewie, sklepu wielko powierzchniowego. Na początku sierpnia inwestor zwrócił się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zabudowie, nie podając urzędnikom uzasadnienia tego wniosku. Możemy się jedynie domyślać, że powodem tego był brak zgody Zarządu Dróg na nową organizację ruchu. W połowie sierpnia do golczewskiego Urzędu wpłynął kolejny wniosek o warunkach zabudowy, tym razem uwzględniający zjazd publiczny z ul. Ogrodowej, będącej w zarządzaniu gminy.

Pod koniec września postępowanie zawieszono z uwagi na zamiar podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Golczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obszarem obejmuje działkę nr 278 obręb 6 Golczewo (na której ma powstać rzeczony sklep). Gmina Golczewo już od pewnego czasu stara się zagospodarować tereny między restauracją „Herbowa” a przedszkolem z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe z małą gastronomią.

Powstanie parku w centrum miasta z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na wizerunek naszego miasta. Te plany gminy nie zamykają drogi dla powstania sklepu sieci Dino, odkładają jedynie w czasie wydanie odpowiednich decyzji. Nie jest więc prawdą, że mają na to wpływ osobiste animozje i polityczna gra.

Warto dodać, że radna Jadwiga Adamowicz, która lobbuje za powstaniem kolejnego wielkopowierzchniowego sklepu w Golczewie jest jednocześnie właścicielką działki, na której planowana jest inwestycja.

źródło:
UM w Golczewie