Firma Hydrobud Adam Dzik z Ustronia Morskiego za około 20 mln złotych zabezpieczy blisko 4,5 kilometra linii brzegowej pomiędzy Dziwnowem a Dziwnówkiem oraz Rewalem a Trzęsaczem. Firma ma usunąć i zbudować nowe ostrogi brzegowe oraz wykonać opaski brzegowe.

Projekt obejmuje zabezpieczenie 3 km brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem poprzez modernizację grupy ostróg brzegowych i późniejsze wykonanie na tym odcinku sztucznego zasilania brzegu (ok. 410 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego) oraz zabezpieczenie ok. 1,5 km brzegu morskiego pomiędzy Rewalem a Trzęsaczem, gdzie na odcinku ok. 210 m wybudowana będzie kamienna opaska brzegowa, osiem ostróg brzegowych oraz wykonane sztuczne zasilanie brzegu (ok. 195 tys. metrów sześciennych materiału piaszczystego).

W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych wykonawcą robót budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Koszt zadania wyniesie około 20 mln zł. Termin wykonania robót to 30 października 2018 roku, z przerwą w sezonie letnim (lipiec – sierpień).