DSCF4228

25 listopada br. w Wysokiej Kamieńskiej odbyła się pierwsza wyjazdowa sesja Rady Miejskiej w Golczewie, podczas której przyznano wyróżnienia dla osób działających na rzecz lokalnej społeczności i rozwoju naszego regionu.

W sesji wzięli udział radni i sołtysi Gminy Golczewo oraz zaproszeni goście m.in. Izabela Grabowska – Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Józef Malec – Starosta Kamieński, Lilia Ławicka – Wójt Gminy Przybiernów, Henryk Lisiecki – Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Przybiernów i laureaci odznaczeń: Tomasz Szeszycki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita i Jan Kaczor – mieszkaniec naszej gminy.

Pierwszym z punktów uroczystej sesji było wręczenie srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego za zasługi położone na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego Tomaszowi Szeszyckiemu. Wyróżnienie to zostało przyznane uchwałą nr 5371/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W imieniu Marszałka Olgierda Geblewicza srebrną odznakę Tomaszowi Szeszyckiemu wręczyła Izabela Grabowska Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Gratulacje i życzenia złożyli również przedstawiciele Gminy Golczewo: Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk, Zastępca Lech Ferdynus i Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie Roman Dorniak oraz Lilia Ławicka Wójt Gminy Przybiernów wraz z Henrykiem Lisieckim Komendantem OSP Gminy Przybiernów.

W dalszej części obrad dokonano przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo” dla Jana Kaczora. Tytuł ten został nadany uchwałą nr XXII/171/2016 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 25 listopada 2016 r. W prezentacji zaprezentowanej przez radną Danutę Bednarz przedstawiono postać Jana Kaczora i jego zasługi na rzecz Gminy Golczewo. Po krótkim pokazie, Przewodniczący Kapituły Honorowej Roman Dorniak wspólnie z Burmistrzem Golczewa Andrzejem Danielukiem dokonali uroczystego wręczenia statuetki Dębu Golczewskiego, symbolizującej przyznanie tytułu Zasłużony dla Gminy Golczewo Janowi Kaczorowi. Do życzeń i gratulacji przyłączyli się również zaproszeni goście oraz duża grupa mieszkańców głównie z Wysokiej Kamieńskiej.

Jan Kaczor przy wielkim wzruszeniu w kilku słowach podziękował przede wszystkim za zoorganizowanie sesji wyjazdowej w Wysokiej Kamieńskiej, za zaufanie, którym został obdarzony w przyznaniu tego zaszczytnego tytułu. Duże słowa podziękowania skierował do mieszkańców gminy głównie Wysokiej Kamieńskiej, dzięki którym w tej miejscowości została utworzona świetlica wiejska i piłkarski klub sportowym. Po sesji współgospodarze uroczystości radna Danuta Bednarz wraz z sołtysem Grażyną Rzymkiewicz i Radą Sołecką Wysokiej Kamieńskiej zaprosili wszystkich na poczęstunek.

UM w Golczewie