003a

W tym roku 50-lecie swojego istnienia będzie obchodził Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim. 4 lata temu to samo święto obchodziło kamieńskie Liceum Ogólnokształcące. Niewiele młodych osób wie, że to nie jedyne placówki jakie funkcjonowały na terenie Kamienia Pomorskiego. Swoją historię w kształtowaniu kadry kształcącej mieszkańców Kamienia i okolicy zaznaczyło też powołane we wrześniu 1947 roku Liceum Pedagogiczne. Dzięki życzliwości pana Jacka Golusdy, publikujemy zdjęcie absolwentów tej placówki z 1955 roku. Wśród absolwentów są m.in. wieloletni radny, pedagog Henryk Masłowski czy Czesław Szymański.

Liceum Pedagogiczne powołano do życia we wrześniu 1947 roku. Szkoła mieściła się w gmachu „Mieszka”, zaś pieczę nad nią sprawował ówczesny dyrektor pan Grzegorz Truchan. We wrześniu 1951 roku gimnazjum zostało przeniesione do Reska, a do budynku przy Placu Katedralnym przeniosło się Liceum Pedagogiczne.

canvas

W maju 1952 roku pierwsi absolwenci liceum przystąpili do egzaminu dojrzałości. Przez kolejne lata dyrektorami tej placówki byli: p. Janina Mikołajewicz, p. Jan Trzebiatowski i p. Romuald Kempf (wówczas szkoła liczyła 317 uczniów). Wraz z zakończeniem roku szkolnego 1965/66 Liceum Pedagogiczne zostało rozwiązane, klasy przeniesiono do Szczecina oraz Stargardu Szczecińskiego.