Polepszenie zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochrona użytków rolnych przed powodziami, to ważne działania dla prawidłowego funkcjonowania obszarów wiejskich. Samorząd Pomorza Zachodniego przeznaczył 300 tys. dla spółek wodnych na wsparcie utrzymania urządzeń melioracji wodnych. W piątek w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim podpisano umowy o dofinansowanie. 

Rok 2017 jest czwartym z kolei, w którym z inicjatywy Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego przyznane zostały dotacje na wsparcie utrzymania tzw. urządzeń melioracji wodnych szczegółowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania obszarów wiejskich. Urządzenia te należą do właścicieli gruntów rolnych, którzy zobowiązani są do pilnowania ich prawidłowego działania.

Z terenu naszego powiatu, 39 tys. złotych otrzymała Spółka Wodna „Bóbr” z Wrzosowa. Łącznie rozdysponowano 478 tys. złotych dla 18 spółek.