Ponad pół miliona złotych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w perspektywie 2014-2020 trafi do Stowarzyszenia „Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta” oraz Gminy Wolin. Podpisy pod stosownymi dokumentami, złożyli dziś w Wolinie wicemarszałek Jarosław Rzepa, Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz oraz Wojciech Celiński z Centrum Słowian i Wikingów.

Stowarzyszenie to nasze okno na świat, dlatego bardzo się cieszę, że trafią do nas te środki. Realizując strategię rozwoju gminy najpierw uczyniliśmy ojczyznę, w której jest wiele małych ojczyzn. Mamy 30 sołectw, w których zmodernizowaliśmy, zbudowaliśmy i wyremontowaliśmy 28 obiektów. Dzięki udziałowi Pana Marszałka, udało nam się to wszystko zrobić. Jesteśmy jedyną gminą, która zaspokoiła wszystkie sołectwa w zakresie elementów do integracji naszych mieszkańców. Dzisiejsza umowa dotyczy drogi miejskiej, ulicy Małej ale zamyka ona pewien etap w tej części miasta – podkreślał w trakcie dzisiejszego podpisania umów Burmistrz Eugeniusz Jasiewicz.

Inwestycja pozwoli na zmodernizowanie blisko 100 metrowego odcinka drogi, powstanie placu maneżowego oraz małej infrastruktury. Łącznie na ten cel zostanie poświęcone 584 tys. złotych, z czego 286 tysięcy to zewnętrzne dofinansowanie.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Morze” Lokalnej Grupy Rybackiej. Plac maneżowy i droga 584 tys. złotych, wartość dofinansowanie 287 tys. zł.  Podobna kwota trafi do wartej ogółem blisko milion złotych budowy schroniska młodzieżowego przez Centrum Słowian i Wikingów. Inwestycja ma zakończyć się do końca maja 2018 roku.

Cieszę się z dwóch powodów. To pierwsza umowa w ramach perspektywy 2014 – 2020 Rybactwo i Morze. Poza tym, Centrum Słowian to nie tylko wolińskie okno na świat, ale także poważny beneficjent korzystających z wszystkich możliwych form wsparcia – chwalił stowarzyszenie Jarosław Rzepa.

W nowym budynku stowarzyszenia, pozwalającym na rozszerzenie swojej dotychczasowej oferty o zielone szkoły, tj. oprócz 18 pokoi znajdzie się także siedziba Centrum Słowian i Wikingów, biura oraz sala konferencyjna.