Dzięki podpisanemu dziś pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Aresztem Śledczym porozumieniu, nawet 40 skazanych będzie mogło zostać skierowanych do wszelkich prac porządkowych, pomocniczych czy konserwatorskich. Jak zapewnia dyrektor Andrzej Szczepański, wszelkie prace będą wykonywane nieodpłatnie. 

– Po dziewięciu miesiącach od zawieszenia działania Oddziału Zewnętrznego w Buniewicach, dyrektor Generalny Służby Więziennej zdecydował o wznowieniu jego działania. Znajdują się tam skazani, którzy swoją karę odbywają po raz pierwszy. Dzięki temu, przy ścisłej współpracy z Burmistrzem Gminy Kamień Pomorski uruchomimy zatrudnienie skazanych do wszelkich prac porządkowych, pomocniczych czy konserwatorskich – mówi dyrektor kamieńskiego Aresztu Śledczego.

Jak zapewnia dyrektor Andrzej Szczepański, docelowo do pracy może być zatrudnionych maksymalnie 40 osadzonych. – W zależności od potrzeb. Dziś jest wymagane 8 osób, a w okresie zimowym np. 20 czy 30 zostanie skierowanych do wykonywania pracy nieodpłatnej. Będziemy starali się, aby nasza gmina z dnia na dzień coraz ładniej wyglądała. Jeżeli chodzi o pracę odpłatną, to szukamy potencjału wśród osadzonych, żeby to zorganizować. Startujemy od tego co jest, dzięki dużej przychylności i elastyczności gminy. 

Radości z podpisania dokumentu nie krył burmistrz Stanisław Kuryłło. – Współpraca z Aresztem Śledczym z pewnością będzie owocować lepszym poziomem utrzymania czystości, co pozwoli na spokojne przyjmowanie gości z kraju czy zagranicy.