Dziś w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej łączącej Skarchowo z Dusinem. Modernizacji zostanie poddany newralgiczny, najbardziej sfatygowany ponad kilometrowy odcinek drogi. Umowę parafował w imieniu starostwa Józef Malec, natomiast województwo reprezentował przywożący w ciągu ostatnich dniach miliony złotych dla gmin naszego powiatu wicemarszałek Jarosław Rzepa. 

– Podpisujemy jedną z 35 umów, które będziemy realizowali w naszym województwie. Środki trafią na przebudowę drogi powiatowej Skarchowo – Dusin. Taką tradycją stało się, że nie wszyscy korzystają z pieniędzy z tej ustawy, także może się okazać, że ta kwota może pójść do góry – podkreślał Jarosław Rzepa.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę mostu nad rzeką Wołczenicą, przebudowę dojazdów do mostu na odcinku 1110m pomiędzy Skarchowem a Dusinem oraz przebudowę przepustu na kanale Rarwino – Skarchowo. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu 6 mln złotych.

Jest to historyczny moment dla powiatu. Pierwszy raz powiat uzyskał taką dotacją, zapewniając dojazdy dla rolników do pól i użytków rolnych. Myślę, że w następnych latach, powiat będzie się starał, aby prowadzić kolejne inwestycje bo wszystkie drogi – wewnętrzne, wojewódzkie czy powiatowe są bardzo istotnym krwiobiegiem naszej działalności – stwierdził starosta Józef Malec.