Okazuje się, że Plac 5 Marca to nie jedyne miejsce publiczne w Kamieniu Pomorskim, które w najbliższym czasie może dotknąć obecna ustawa dekomunizacyjna. Wojewoda Zachodniopomorski bierze pod lupę także dwie kolejne ulice – IV Pułku Piechoty oraz Jedności Narodowej.

Ustawa przewiduje, że jeżeli samorządy do 2 września nie pozbędą się z przestrzeni publicznej nazw propagujących ustrój totalitarny w porozumieniu IPN, zrobią to wojewodowie. Na mocy ustawy dekomunizacyjnej samorządy w Polsce muszą zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

Nazwa ulicy 4 Pułk Piechoty Ludowego Wojska Polskiego odnosi się do pułku sformowanego w Sielcach nad Oką, na podstawie rozkazu dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego z 1 Armii Wojska Polskiego i brał udział w walkach w 1945 roku w rejonie Kamienia Pomorskiego.

Wątpliwości wojewody budzi także ulica Jedności Narodowej. Urzędnicy ze Szczecina zwrócili się do władz Kamienia Pomorskiego o przesłanie znajdującego się w archiwum uzasadnienia nadania nazwy ulicy.