W Wysokiej Kamieńskiej zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej. Wykonawcą inwestycji była firma pani Agnieszki Malanowskiej z Trzebieszewa. W następnej kolejności będzie wykonywany ciąg pieszy wzdłuż ul. Szkolnej, od skrzyżowania z ul. Wiejską. O ile inwestycja na ul. Wiejskiej wynika ze współpracy Gminy Golczewo z firmami Węglobud S.A. i PGNiG S.A., o tyle budowa chodnika na ul. Szkolnej jest efektem spotkań i konsultacji Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka z mieszkańcami Wysokiej Kamieńskiej.