Andrzej Danieluk fot. kamienskie.info

Gmina Golczewo dołącza do samorządów, nie mających nic do ukrycia. Na naszą prośbę Burmistrz Golczewa udostępnił naszej redakcji wykaz kosztów ponoszonych z tytułu delegacji, nagród oraz użytkowania samochodu służbowego.

gol

Jak tłumaczy Andrzej Danieluk, w ostatnich latach samochód wykorzystywany był do wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miejskiego w Golczewie oraz innych jednostek administracyjnych Gminy w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach czy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie.

W związku z posiadaniem samochodu służbowego, w gminie Golczewo oprócz dyrektor Aldony Kaczmarek, w skali lat stopień korzystania ze zwrotów z tytułu delegacji jest znikomy. Burmistrz Golczewa, jest jedyną osobą spośród wszystkich w gminie, nie dysponującą ryczałtem za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów służbowych na terenie gminy.

Clipboard10

Andrzej Danieluk jest także oszczędny w wynagradzaniu swoich pracowników różnego rodzaju premiami czy nagrodami. W ostatnich latach, jedynie dyrektor Aldona Kaczmarek z Zespołu Szkół Publicznych oraz dyrektor OPS mogły poszczycić się jakąkolwiek nagrodą. Burmistrz Golczewa podkreśla, że nagroda została udzielona dyrektorowi ZSP na wniosek Rady Pedagogicznej.

Clipboard11