DSCF8640

Sukces golczewskiej szkoły to 9 finalistów konkursów kuratoryjnych: 4 uczniów z chemii, 1 uczeń z geografii, 1 uczeń z historii, 1 uczeń z WOS-u, 1 uczeń z języka angielskiego, 1 uczeń z języka polskiego oraz I miejsce w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zdolne dzieci naszej szkoły osiągają sukcesy. Rozwijają swoje zainteresowania na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań. Dobra praca nauczycieli przekłada się na osiągnięcia (6 finalistów, w tym 1 laureat z chemii w poprzednim roku szkolnym). O jakości pracy Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie świadczy fakt, że w wyniku kontroli kuratoryjnej w październiku 2015 roku zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum osiągnęły wysoką ocenę jakości pracy szkoły. Ukoronowaniem sukcesu jest zdobycie przez naszego ucznia I miejsca w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. To jeszcze nie koniec, w roku 2016 czekamy na laureatów konkursów kuratoryjnych!

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

żródło:
szkola.golczewo.pl