1

W poniedziałek 25 kwietnia br. odbył się 39 Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym, organizowany przez Powiatową Komendę Policji w Kamieniu Pomorskim oraz Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim.

Celem konkursu było szerzenie wiedzy i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań w ruchu drogowym i popularyzowanie roweru, jako środka rekreacji i sportu. W turnieju udział wzięło dziewięć szkół podstawowych oraz cztery szkoły gimnazjalne z powiatu kamieńskiego.

4

W pierwszej kolejności uczestnicy wypełniali testy. Sprawdzana była ich wiedza dotycząca pojazdów i kodeksu drogowego, a także znajomość orientacji na ulicach, w tym na rondach, skrzyżowaniach i przy przejazdach kolejowych. Druga część turnieju odbyła się w plenerze (Stadion Miejski w Kamieniu Pomorskim), gdzie uczestnicy musieli pokonać kilkanaście przeszkód.

Cieszę się, że turniej z roku na rok staje się coraz bardziej popularny i uczestniczy w nim młodzież z coraz większej liczby szkół – mówi Marek Szymański, Powiatowy Koordynator ds. Sportu w Kamieniu Pomorskim.

8

Po kilku godzinach rywalizacji poznaliśmy zwycięzców 39 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym. Wśród szkół podstawowych najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim, natomiast wśród szkół gimnazjalnych najlepsze okazało się Gimnazjum Publiczne w Świerznie.

Najlepsze reprezentacje otrzymały z rąk Pana Józefa Malca, Starosty Kamieńskiego; Pana Piotra Krakowskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim; Pana Krzysztofa Kronenberga, Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim oraz  Pani Katarzyny Opalińskiej, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim cenne nagrody, które zostały ufundowane przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, Urząd Miasta i Gminy w Dziwnowie, Urząd Miasta i Gminy w Golczewie, Urząd Miasta i Gminy w Kamieniu Pomorskim, Urząd Miasta i Gminy w Międzyzdrojach, Urząd Gminy w Świerznie oraz Urząd Miasta i Gminy w Wolinie.

9

Wyniki
Kategoria Szkół Podstawowych
I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim – 64 pkt.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Górkach – 73 pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Juliana Grunera w Świerznie – 74 pkt.
IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Golczewie – 75 pkt.
V miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stuchowie – 86 pkt.
VI miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim – 98 pkt.
VII miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu – 111 pkt.
VIII miejsce – Szkoła Podstawowa w Jarszewie – 113 pkt.
IX miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie – 144 pkt.

15

Kategoria Szkół Gimnazjalnych
I miejsce – Gimnazjum Publiczne w Świerznie – 12 pkt.
II miejsce – Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim – 30 pkt.
III miejsce – Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Golczewie – 33 pkt.
IV miejsce – Publiczne Gimnazjum w Wolinie – 44 pkt.

16

Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu konkursu Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, Emerytom Policyjnym, uczennicom klasy o profilu policyjnym I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie, pracownikom oraz uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim oraz Panu Danielowi Kowalińskiemu.

Tekst i zdjęcia: Piotr Kiełpiński