DSCF4764

Tomasz Szeszycki Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita i Honorowy Obywatel Gminy Golczewo został uhonorowany tytułem „Leśnika Roku 2015”. Wyróżnienie to zostało przyznane przez kapitułę „Przeglądu Leśniczego”. Kapituła „Przeglądu Leśniczego” po raz XVII wybrała „Leśnika Roku” i „Instytucję szczególnie zasłużoną dla polskiego leśnictwa”.

Władysław Kusiak – Przewodniczący Kapituły w Komunikacie zawierającym uzasadnienie przyznanego tytułu panu Tomaszowi Szeszyckiemu podkreślił: „(…) bogaty dorobek publikacyjny, potwierdzony autorstwem trzech cennych i fachowych opracowań o charakterze monograficznym, a dotyczących cisa pospolitego, jarzębu brekinii oraz czereśni ptasiej; historyczne zacięcie, które uwidocznione zostało w wydanych książkach: „Zapomniani zwycięzcy” oraz „Dowódca mojego dziadka” – rozsławiających dokonania Powstania Wielkopolskiego; inicjowanie i wprowadzenie do praktyki leśnej wielu nowatorskich działań z zakresu ochrony przyrody; położone zasługi na rzecz ochrony i reintrodukcji cisa, jarzębu i trześni; wsparcie działań związanych z powołaniem kilku rezerwatów przyrody i popieranie różnorodnych inicjatyw ekologicznych oraz za wrażliwość artystyczną i działania na rzecz kultury i sztuki”.

Tomasz Szeszycki uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 czerwca 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Golczewo. Oprócz ww. publikacji jest również autorem książki „Dzieje Golczewa”, w której opisuje historię naszego miasta.