Nowe oświetlenie, chodniki oraz utwardzone drogi wyłaniają się z chaosu jaki od dłuższego czasu panuje przy ulicach Komandorskiej, Dziwnej oraz Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie. Wcześniej w tym samym miejscu wykonano wodociągi oraz kanalizację. Wszystko odbywa się przy słynnych działkach, na których w lutym b.r dokonano wycinki kilkuset drzew w obszarze chronionym Natura 2000. Ujawnioną przez nas sprawę relacjonowały media ogólnopolskie.

Przebudowa ulic w okolicy których znajdują się działki (m.in. zastępcy burmistrza), uzyskała pozytywną decyzję o dofinansowaniu zewnętrznym. Całe zadanie będzie kosztowało dziwnowskich podatników 3,4 mln złotych. Wcześniej gmina zrealizowała przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że wszystko odbywa się w miejscu gdzie w lutym b.r dokonano spustoszenia drzewostanu. Teren z którego zniknęło kilkaset drzew, jest tzw. obszarem siedliskowym objętym strefą Natura 2000. Dodatkowo w jego bezpośrednim otoczeniu znajduje się użytek ekologiczny „Martwa Dziwna” ustanowiony przez tamtejszą Radę Gminy w 1995 roku – czyli obszar bezwzględnie chroniony. W jego obrębie zabronione jest m.in. niszczenie, uszkodzenie lub przekształcenie wszelkich elementów użytku, w tym także drzew i krzewów.